ZNIKOME WIADOMOŚCI

Okres panowania Polski przynosi dalsze pogorszenie doli chłopów, którzy zyskują nowych panów, a nie tracą dotychczasowych: szlachty inflanckiej. Po rozbiorach Polski ziemie te wcielone zostają do państwa rosyjskiego i dopiero obalenie caratu przynosi Łotwie niepodległość.Dysponujemy znikomymi wiadomościami na.temat dawnych spo­sobów przyrządzania pokarmów przez plemiona łotewskie, cho­ciaż wiemy co wchodziło w skład ich pożywienia. Ludność zajmo­wała się uprawą roli i hodowlą, a ponadto rybołówstwem, bartnic­twem i myślistwem. Z treści niektórych pieśni ludowych wynika, że ńa terenie Łotwy jadano mięso końskie, a według zapisków z IX wieku – „bogacze popijają kobyle mleko, biedniejsi i służba- piwo z miodu”.

Witam. Mam na imię Kamil. Od wielu lat pasjonuję się gotowaniem, przyrządzaniem potraw i wymyślaniem przepisów. Chciałbym na tym blogu opowiadać Wam o rzeczach, o których nie mieliście wcześniej pojęcia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)